21 września 2020

Z jakich elementów składa się księga przychodów i rozchodów?

Dzięki podatkowej księdze przychodów i rozchodów w prosty sposób rozliczymy się z podatków z urzędem skarbowym. Jest ogromną zaletą jest łatwość prowadzenia. Można ją prowadzić zarówno w formie tradycyjnej – papierowej, jak i elektronicznej, na odpowiednio zabezpieczonych przez zniszczeniem nośnikach. W przypadku tej drugiej formy do programu komputerowego, odpowiedzialnego za jej prowadzenie powinna być dołączona instrukcja. Księgę przychodów i rozchodów możemy prowadzić zarówno samodzielnie, jak i skorzystać ze wsparcia biura rachunkowego

Prowadząc ją jesteśmy zobowiązani do rzetelności, jej niedochowanie może nas narazić na konsekwencje prawne. Powinna być ona przechowywana w miejscu prowadzenia naszej działalności, lub, gdy zdecydujemy się na współpracę z biurem rachunkowym w jego siedzibie.Jakie elementy wchodzą w jej skład? 

 

Co znajduje się w Księdze Przychodów i Rozchodów?

Do księgi przychodów i rozchodów powinny zostać wpisane:
- przychody – czyli wpływy zarówno ze sprzedaży towarów i usług oraz przychody uzyskane z pozostałych źródeł (będą to m.in. odsetki z lokat bankowych jak i procenty od klientów, zalegających z płatnościami, zyski z różnic kursowych czy przychody, które powstają przy sprzedaży majątku naszego przedsiębiorstwa.
- informacje o nabytych przez nas towarach
- koszty, które ponosimy, przy prowadzeniu działalności 
- wydatki, które ponosimy na cele badawczo rozwojowej

To jak wygląda Księga Przychodów i Rozchodów jest ściśle określone w załączniku do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jest ona podzielona na 17, odpowiednio opisanych kolumn.

Są to: 

 • w kolumnie 1. lp. - liczba porządkowa,
 • w kolumnie 2. Data zdarzenia gospodarczego,
 • w kolumnie 3. Numer dowodu księgowego,
 • w kolumnie trzeciej 4. i 5 informacje o kontrahencie: jego imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz adres
 • w kolumnie 6. - opis zdarzenia gospodarczego,
 • w kolumnach od 7 do 9. znajdują się informacje o przychodzie: wartość sprzedanych towarów i usług, pozostałe przychody i zsumowanie tych wartości,
 • w kolumnie 10. umieszczamy informacje o zakupie towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu
 • w kolumnie 11 podajemy wartość kosztów ubocznych zakupów,
 • w kolumnach od 13 do 15 informujemy o poniesionych wydatkach, inaczej kosztach takich jak wynagrodzenia dla pracowników w gotówce i naturze, pozostałe wydatki oraz zsumowanie tych wartości,
 • w kolumnie 16 informujemy o kosztach działalności badawczo rozwojowej,
 • kolumna 17 jest przeznaczona na wprowadzenie uwag.

Choć prowadzenie księgi przychodów i rozchodów nie jest trudne, zachęcamy do kontaktu z naszych biurem rachunkowym, korzystając z naszych usług zaoszczędzą Państwo czas i pieniądze.