18 sierpnia 2020

Rok 2020 w rozliczeniu miesięcznym przedsiębiorstwa – nowy JPK

Jednolity plik kontrolny, za pomocą którego od 2018 roku przedsiębiorcy składali do fiskusa swoje zestawienia przychodów, został znów zmieniony. Jakkolwiek Urzędy Skarbowe bardzo chwalą sobie ten system, a i sam przedsiębiorca docenia to rozwiązanie jako mniej problematyczne od dotychczasowych sposobów składania miesięcznych deklaracji, nowe zmiany mogą okazać się dość znaczące, szczególnie w gestii nieznajomości zasad jego wypełniania.

 

Nowe zasady rozliczeń

Nowy plik rozliczeniowy to połączenie obecnie składanych deklaracji VAT oraz pliku JPK obejmującego “ewidencję VAT”. Będzie miał zastosowanie tylko do rozliczeń podatku VAT dokonywanych dotychczas w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Zaktualizowaną wersję Jednolitego Pliku Kontrolnego będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni za okresy:

- od 1 kwietnia 2020 r. – obowiązkowo tylko podatnicy będący dużymi przedsiębiorcami, pozostali podatnicy mogą składać dobrowolnie,

- od 1 lipca 2020 r. – obowiązkowo wszyscy podatnicy.

Dane, które będą musiały zostać wprowadzone do nowego systemu dotyczą m.in. ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR), ksiąg rachunkowych (JPK_KR) oraz faktur VAT (JPK_FA).

 

Kary za nieprawidłowości w składanym JPK

Ministerstwo Finansów już na wstępie ostrzega przedsiębiorców, że jakiekolwiek błędy podczas wypełniania nowych JPK będą wyłapywane, a deklaracje zwracane do firm w celu ich korekty. Przedsiębiorca ma na to 14 dni roboczych. Niedokonanie korekty i nie odesłanie go w wyznaczonym terminie skutkuje natychmiastową reakcją ze strony Urzędu Skarbowego. Za każdy błąd w pliku może zostać naliczona kara pieniężna w wysokości 500 zł. Biura rachunkowe już reagują na tego typu działania Urzędu. Oferują pełną i bezbłędną obsługę oraz wysłanie JPK do fiskusa.