12 stycznia 2022

Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

Każdy, kto prowadzi przedsiębiorstwo, zobowiązany jest do prowadzenia rejestru księgowego swoich transakcji. To uniwersalna zasada. Różnić może się jedynie forma, w jakiej przeprowadza się ten proces. Nie jest bowiem tak, że każdy właściciel firmy musi prowadzić księgowość w ten sam sposób. Wybór konkretnej metody może zależeć od wielu różnych czynników.

 

Duże podmioty gospodarcze a pełna księgowość

Jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na sposób prowadzenia księgowości, jest wielkość firmy mierzona w poziomie przychodów. Przedsiębiorcy, których przychody nie przekraczają poziomu 2 000 000 euro rocznie, mają prawo do tego, aby korzystać z uproszczonych form prowadzenia księgowości. Do takich form należy na przykład korzystanie z podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Mają one mniej skomplikowany charakter niż tak zwana pełna księgowość.

Obowiązek do prowadzenia pełnej księgowości, która jest najbardziej złożonym sposobem prowadzenia rejestru księgowego, zachodzi wtedy, gdy przychody przekraczają granicę 2 000 000 euro. Ponadto pełna księgowość jest wymagana również w przypadku określonych form prowadzenia działalności gospodarczej. Do takich form bez wątpienia zaliczyć można spółki komandytowe czy akcyjne. Jak widać, głównymi podmiotami, które mają za zadanie używać pełnej księgowości, są duże spółki. Nie tylko największe podmioty skorzystają jednak z tego rodzaju prowadzenia rejestru. Innymi, w przypadku których wskazane jest prowadzenie rejestru, są na przykład spółki jawne.

Pełna księgowość to zbiór skomplikowanych procedur, które co prawda stwarzają pewną trudność. Nie należy ich traktować jednak tylko jako zbędnego, biurokratycznego balastu. Pełna księgowość ma do siebie również to, że pozwala uczynić finanse przejrzystszymi. Dzięki skrupulatnym zapisom da się odnaleźć ślad każdej przeprowadzonej transakcji. Historia działalności firmy staje się więc w pełni transparentna, co jest zdecydowanie korzystne z punktu widzenia zarządzania organizacją.